วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภูเก็ตเร่งจัดระเบียบรถรับจ้าง (แท็กซี่) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 56 ที่ห้องประชุมศาลากลาง นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบรถรับจ้าง (แท็กซี่) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดระเบียบรถรับจ้าง(แท็กซี่) บริเวณโรงแรม ซึ่งมีการตั้งชุดปฏิบัติการในการดำเนินการ เพื่อกำหนดพื้นที่ดำเนินการ/ และการออกสำรวจจำนวนรถรับจ้าง ทั้งที่ถูกและผิดกำหมาย สอบถามปัญหาเบื้องต้นของแต่ละโรงแรมและแต่ละคิวรถรับจ้าง รวมถึงการกำหนดชี้แจงรถแต่ละคิว และผู้ประกอบการโรงแรม
          สำหรับแนวความคิดในการปฏิบัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบรถรับจ้าง (แท็กซี่) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยนโยบายภารกิจจัดระเบียบ โดยออกไปร่วมกับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ ประกอบกำลังจากพนักงานฝ่ายปกครอง ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
,ศพส.จ.,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติภารกิจตามที่ฝ่ายอำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการมอบหมาย ออกปฏิบัติการสำรวจคิวรถรับจ้างตามโรงแรมต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ที่มีรถรับจ้างจอดเพื่อบริการนักท่องเที่ยว กำหนดจุดเพื่อร่วมประชุมผู้ประกอบการรถรับจ้าง/เจ้าของผู้จัดการโรงแรม โดยฝ่ายอำนวยการจะเข้าไปประชุมชี้แจง เพื่อทำข้อตกลงในการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการของรถรับจ้าง โดยกำหนดการประชุมตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคิวรถแท็กซี่ต่อ 1 จุดร่วมประชุม ชุดปฏิบัติการออกตรวจจับ ตรวจค้น การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามบันทึกข้อตกลงพร้อมทั้งออกตรวจสารเสพติดผู้ขับรถรับจ้าง และการยึดถือทบทวนหรือเพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติให้เป็นไปตามความเห็นชอบของฝ่ายอำนวยการ หรือข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป ใช้คำสุภาพ